درختان و درختچه های مثمر

انواع درختان میوه مناطق معتدله، گرمسیری نیمه گرمسیری

مرتب سازی

قیمت از کم به زیاد قیمت از زیاد به کم پرفروش ترین

جستجوی پیشرفته

نور

نیاز آبی

رطوبت هوا

ارتفاع گیاه (cm)

اندازه گلدان

مقاومت به سرما (c)

زمان گلدهی

زمان میوه دهی

سرعت رشد

سیب تو سرخ 35,000

سیب درختی خزاندار و بومی آسیای مرکزی است و به شکل درختچه يا درخت کوتاه با شاخه های بدون تيغ و برگ های ساده، تخم مرغی و راس تيز و کوتاه می باشد که در سطح رویی بدون کرک و در سطح زیرین کرک دار است.

سیب قرمز دماوند 15,000

سیب قرمز درختچه يا درخت کوتاه با شاخه هاي بدون تيغ و برگ هاي ساده، تخم مرغي و راس تيز و کوتاه می باشد که در سطح رویی بدون کرک و در سطح زیرین کرک دار است.

سیب زرد دماوند 15,000

سیب زرد درختی خزاندار و بومی آسیای مرکزی است. درخت سیب نیازمند خاکی حاصلخيز و عمیق و دارای مواد آلی است و از طریق پیوند و قلمه قابل تکثیر است.

گلابی شاه میوه 15,000

درخت گلابی دارای برگ ها بیضی با حاشیه برگ صاف است.گل‌ها در خوشه های 7-8 تایی و همزمان با برگ ها ظاهر می شود. فاصله کاشت بین دو درخت 7-10 متر است. در انواع پا کوتاه 2 متر است.

گلابی شاهرودی 15,000

درخت گلابی خزاندار و بومی آسیاى غربی و اروپاى شرقی می باشد. گل های گلابی بعد از میوه های هسته دار باز می شود و به همین دلیل خطر سرمازدگی گل ها در این درخت بسیار کمتر است.

گلابی بیروتی 15,000

درخت گلابی خزاندار و بومی آسیاى غربی و اروپاى شرقی است. گل های گلابی بعد از میوه های هسته دار باز می شود و به همین دلیل خطر سرمازدگی گل ها در این درخت بسیار کمتر است.

گلابی درگزی 15,000

درخت گلابی خزاندار و بومی آسیاى غربی و اروپاى شرقی می باشد. گل های گلابی بعد از میوه های هسته دار باز می شود و به همین دلیل خطر سرمازدگی گل ها در این درخت بسیار کمتر است.

شلیل شمس 15,000

شلیل درختی خزاندار و بومی چین است و گل ها در بهار و قبل از برگ ها به وجود می آیند.

شلیل شبرنگ مغان 15,000

شلیل درختی خزاندار و بومی چین است که تا 4 الی 10 متر در ارتفاع قادر به رشد است. گل ها در بهار و قبل از برگ ها به وجود می آیند.

هلو انجیری 15,000

هلو درختی کوچک، خزاندار و بومی ناحیه شمال غرب چین است. عمر اقتصادى هلو حدود ۱۰ سال است و از آن به بعد، باردهی آن کم می شود و بايد درخت را قطع کرد.

هلو آلبرتا دیررس 15,000

هلو درختی کوچک، خزاندار و بومی ناحیه شمال غرب چین است. عمر اقتصادى هلو حدود ۱۰ سال است و از آن به بعد، باردهی آن کم می شود.

شاه توت 15,000

شاه توت درختی خزاندار و بومی ایران و ترکیه است. تنه اش معمولاً کوتاه است و در صورت مسن بودن تاجش خیلی بزرگ می شود. درشاه توت گل ها به همراه برگ ها ظاهر می شوند.

توت سفید 15,000

درخت توت خزاندار و بومی چین است. پوست درخت خاکستری رنگ و دارای شیارهای نسبتاً عمیق است. برگها تخم مرغی پهن، میوه ها مرکب و استوانه ای به رنگ سفید، گوشت دار و شیرین اند.

زالزالک 15,000

زالزالک درختچه ای خاردار و بومی مناطق شمالی اروپا، آمریکا و آسیاست. برگ های آن تخم مرغی شکل و دارای بریدگی های عمیق است. گل های آن نیز به رنگ سفید و میوه ها کروی به رنگ زرد، قرمز و ارغونی یا سیاه اند.

آلبالو مجارستان 15,000

آلبالو درخت میوه ای خزاندار و بومی نواحی بین دریای خزر و دریای سیاه است. گل آلبالو معمولاً دیرتر از سایر میوه های هسته دار باز می شود به همین دلیل معمولاً با خطر سرمازدگی مواجه نمی شود.

آلبالو ایرانی یا محلی 15,000

آلبالو درخت میوه ای خزاندار و بومی نواحی بین دریای خزر و دریای سیاه است. گل آلبالو معمولاً دیرتر از سایر میوه های هسته دار باز می شود به همین دلیل معمولاً با خطر سرمازدگی مواجه نمی شود.

خرمالو ایرانی 25,000

خرمالو درخت میوه ای خزاندار، و بومی چین می باشد. برگ ها پهن تخم مرغی کشیده و دارای سطح براق و صاف اند. سطح پایین برگ ها کرکدار است.

گیلاس تک دانه مشهد 15,000

گیلاس از درختان میوه هسته دار و بومی منطقه‌ای بین دریای سیاه و دریای خزر می باشد. ساقه بدون خار و گلها به رنگ سفید یا به رنگ سرخ، منفرد یا خوشه‌ای اند که در بهار همزمان با برگ ها ظاهر می شوند.

گیلاس صورتی 20,000

گیلاس از درختان میوه هسته دار و بومی منطقه‌ای بین دریای سیاه و دریای خزر می باشد. درخت گیلاس بدون خار و گلها به رنگ سفید یا به رنگ سرخ، منفرد یا خوشه‌ای اند که در بهار همزمان با برگ ها ظاهر می شوند.

گردو اسرائیلی 15,000

گردو درختی خزاندار و بومی نواحی نیم کره شمالی است. این درخت در مناطق معتدل دنیا رشد و پرورش می‌یابد و سرما را تا 30- درجه سانتیگراد تحمل می کند.

گردو ایرانی 15,000

گردو درختی خزاندار و بومی نواحی نیم کره شمالی است. این درخت در مناطق معتدل دنیا رشد و پرورش می‌یابد. از درخت گردو در مصارف خوراکی، دارویی، صنایع چوب و به عنوان سایه‌افکن و درخت زینتی در فضای سبز بکار می رود.

گردو ایرانی پاکوتاه 55,000

گردو درختی خزاندار و بومی نواحی نیم کره شمالی است. این درخت در مناطق معتدل دنیا رشد و پرورش می‌یابد. از درخت گردو در مصارف خوراکی، دارویی، صنایع چوب و به عنوان سایه‌افکن و درخت زینتی در فضای سبز بکار می رود.

زردآلو قیسی 15,000

زرد آلو درختی خزاندار، جزو درختان میوه مناطق معتدله و کوهستانی می باشد. گل های آن درشت و به رنگ سفید متمایل به قرمز است که در بهار معمولا زودتر از اکثر درختان میوه های دیگر باز می شود.

آلو قطره طلا 15,000

آلو درختی خزاندار و بومی شمال آمریکاست. در فصل بهار شکوفه هایی به رنگ سفید و قبل از ظهور برگ ها تولید می کند. میوه آن درشت و آبدار، دارای پوست نازک، به رنگ زرد طلایی و دارای یک هسته سخت است.

آلو شابلون کالیفرنیا 15,000

آلو شابلون در فصل بهار شکوفه هایی به رنگ سفید و قبل از ظهور برگ ها تولید می کند. میوه آن درشت و آبدار، دارای پوست نازک، به رنگ ارغوانی و دارای یک هسته سخت است. درختان آلو در نواحی معتدل بهترین رشد را دارند.

آلو شابلون سنقر آبادی 15,000

آلو شابلون در فصل بهار شکوفه هایی به رنگ سفید و قبل از ظهور برگ ها تولید می کند. میوه آن درشت و آبدار، دارای پوست نازک، به رنگ ارغوانی و دارای یک هسته سخت است.

آلو شابلون اختری 15,000

آلو اختری درختی خزاندار و بومی شمال آمریکاست. میوه آن درشت و آبدار، دارای پوست نازک، به رنگ ارغوانی و دارای یک هسته سخت است.

گوجه قرمز 15,000

گوجه قرمز درختی خزاندار و بومی شمال آمریکاست. در فصل بهار شکوفه هایی به رنگ سفید و قبل از ظهور برگ ها تولید می کند.دارای میوه و برگ قرمز رنگ اند. درختان گوجه قرمز در نواحی معتدل بهترین رشد را دارند.

گوجه سبز برغان 15,000

گوجه سبز درختی خزاندار و بومی شمال آمریکاست. در فصل بهار شکوفه هایی به رنگ سفید و قبل از ظهور برگ ها تولید می کند. درختان گوجه سبز در نواحی معتدل بهترین رشد را دارند.

عناب 15,000

عناب درختچه‌ای است خزان پذیر که به صورت مستقیم یا کج و معوج رشد می کند و ارتفاع آن بین ۵ تا ۱۰ متر میباشد.عناب بومی مناطق گرمسیر بوده و برگ‌های کوچک سبزرنگ، بدون کرک و تخم‌مرغی شکل آن در زمستان می‌ریزد

به 15,000

درخت میوه به درختی خزاندار و بومي ايران و تركمنستان ميباشد. شاخه هاي جوان، برگها و پشت ميوه به از كركهاي نرم سفيد يا خاكستري مايل به قهوه اي پوشيده شده است.

فندق 15,000

درختچه ای خزاندار و بومی جنوب اروپا و آسياى ‌صغير است. باردهی فندق از سال ۵ یا ۶ شروع می‌شود مدت باردهی ۱۰ تا ۲۰ سال است. درختان فندق مقاوم به سرما هستند.

بادام 15,000

درخت بادام خزاندار و بومی غرب قاره آسیاست. تا 22- درجه سانتیگراد سرما را تحمل می کند و از طریق پیوند جوانه و بذر قابل تکثیر است.

آلو خاکی 15,000

آلو خاکی برخلاف ظاهر رنگ پوستش که سبز و خاکی است دارای گوشتی کاملا قرمز و خوشرنگ است که از ماندگاری بالایی برخوردار است و زمان رسیدن میوه آن اواسط شهریور تا اواسط مهر می باشد.

زغال اخته 25,000

زغال اخته، درختچه بلند یا درخت کوچک برگریزیست بومی غرب آسیا تا جنوب اروپا (ایران، آذربایجان، ارمنستان، آسیای جنوب غربی و اروپای جنوبی). این گیاه در ایران بیشتر در مناطقی چون ارسباران(اهر) و الموت غربی (قزوین) می‌روید . هیر، روستایی در انتهایی‌ترین بخش‌های الموت و در فاصله ۶۵ کیلومتری قزوین، پایتخت زغال اخته ایران است که حدود 90 درصد از زغال اخته کشور را تامین می کند

آلو سیاه 15,000

آلو سیاه درختی خزاندار و بومی شمال آمریکاست. میوه آن درشت و آبدار، دارای پوست نازک، به رنگ ارغوانی و دارای یک هسته سخت است. درختان آلو در نواحی معتدل بهترین رشد را دارند.

خرمالو پایه جنگلی 25,000

خرمالو بومي كشورهاي ژاپن و چين مي باشد و بطور كلي از شرق آسيا منشاء گرفته است و سابقه كشت اين محصول در كشور چين و ژاپن گزارش شده است. گونه ای که در این صفحه توسط تیم ویس مهر به شما مشتریان عزیز عرضه می شود خرمای پیونده زده شده روی پایه خرمای وحشی است

انگور شانی 10,000

درخت انگور یا مو درختچه ای بالارونده و بومی مناطق مدیترانه ای، مرکز اروپا و جنوب شرق آسیاست که از دیوار و درختان مجاور بالا می رود. ریشه های آن قوی، طویل، منشعب است و مقاوم به انواع خاک های رسی، شور و اسیدی می باشد.

توت موزی 35,000

توت موزی رقمی از توت سفید است با این تفاوت که اندازه میوه این رقم نسبت به سایر توت ها چهار تا پنج برابر است به گونه ایی که در موقع برداشت اندازه محصول به حدود ۱۵ سانتی متر میرسد.

انار هیبریدی 15,000

رقمی که در این صفحه توسط سایت ویس مهر به شما عزیزان عرضه می شود گونه ای اطلاح نژاد شده از انار است که نسبت به سرما وآفات مقاوم بیشتری دارد

گردو تویسرکان 15,000

گردو درختی خزاندار و بومی نواحی نیم کره شمالی است. درخت گردو در مناطق معتدل دنیا رشد و پرورش می‌یابد.

انار 15,000

انار درخت میوه ای بومی ایران و خزاندار است. دارای شاخه هاي باريك، خاردار و برگ های ساده با دمبرگ کوتاه بوده و بصورت متقابل است. میوه آن کروی که در انتهاي شاخه ها ظاهر می شوند.

انگور کندری 10,000

درخت انگور یا مو درختچه ای بالارونده و بومی مناطق مدیترانه ای، مرکز اروپا و جنوب شرق آسیاست که از دیوار و درختان مجاور بالا می رود. ریشه های انگور قوی، طویل، منشعب است و مقاوم به انواع خاک های رسی، شور و اسیدی می باشد.

انگور شاهرودی 10,000

درخت انگور یا مو درختچه ای بالارونده و بومی مناطق مدیترانه ای، مرکز اروپا و جنوب شرق آسیاست که از دیوار و درختان مجاور بالا می رود.مقاوم به انواع خاک های رسی، شور و اسیدی می باشد.

انگور بیدانه سفید 10,000

درخت انگور یا مو درختچه ای بالارونده و بومی مناطق مدیترانه ای، مرکز اروپا و جنوب شرق آسیاست که از دیوار و درختان مجاور بالا می رود. انگور مقاوم به انواع خاک های رسی، شور و اسیدی می باشد.

انگور بی دانه قرمز 10,000

درخت انگور یا مو درختچه ای بالارونده و بومی مناطق مدیترانه ای، مرکز اروپا و جنوب شرق آسیاست که از دیوار و درختان مجاور بالا می رود. برگ های انگور دارای پنج لوب دندانه دار و به رنگ سبز تیره می باشد.

انجیر سیاه 15,000

انجیر درخت میوه ای خزاندار و بومی مدیترانه و به ویژه شبه جزیره عربستان می باشد. میوه ها کوزه ای و گوشتی اند. شاخه ها، برگ و میوه انجیر حاوی لوله های شیرابه اند و میوه های نارس شیرابه بیشتری دارند.

سیب فرانسه 15,000

سیب درختی خزاندار و بومی آسیای مرکزی است و به شکل درختچه يا درخت کوتاه با شاخه هاي بدون تيغ و برگ هاي ساده، تخم مرغي و راس تيز و کوتاه می باشد که در سطح رویی بدون کرک و در سطح زیرین کرک دار است.

انجیر سفید ( گلابی) 20,000

گیاه انجیر سفید اصالتا بومی آسیای صغیر است و از آنجا به سایر نقاط جهان مثل اطراف مدیترانه ، چین ، ژاپن ، آفریقای جنوبی ، آمریکا جنوبی برده شده است. درخت انجیر دارای 600 نوع مختلف است و عمر درختان این خانواده گیاهی بسیار طولانی ست .درخت انجیر ساقه ای به ارتفاع 3 تا 10 متر و شاخه های منشعب و کم مقاومت دارد.