مرکبات

درختان مرکبات زیر مجموعه درختان مثمر میباشد که در سرمای زمستان مقاومت بسیار کمی دارند.

مرتب سازی

قیمت از کم به زیاد قیمت از زیاد به کم پرفروش ترین

جستجوی پیشرفته

نور

رطوبت هوا

مقاومت به سرما (c)

زمان گلدهی

لایم کوآت (لیمو ترش زینتی) 50,000

درختی که از پیوند بین کی لایم و کامکوات حاصل شده است. از نظر اندازه لایم کوات پاکوتاه می باشد. میوه ی آن از خانوده مرکبات است.

نارنج 50,000

نارنج میوه ای که در ایران به فراوانی یافت میشود.نارنج میوه درختی بزرگ و زیباست.

نارنج چینی(کالاموندین) 50,000

کالاموندین درخت ی از خانواده مرکبات که میوه های کوچک نارنجی رنگ دارد که عطر و مزه آن شبیه نارنج است

کام کوآت 50,000

کام‌کوات (اسم محلی آن پُرِنجی است) میوه‌ای از خانوادهٔ مرکبات که شبیه پرتقال است و پوست نارنجی رنگ دارد. درون آن مانند سایر مرکبات لایه لایه است، ولی اندازه و شکل آن مانند خرما است. این میوه معمولاً با پوست خورده می‌شود و از آن مربا نیز تهیه می‌گردد. این میوه در شمال ایران هم می‌روید.