تراریوم

تراریوم محفظه شیشه ای ست که برای کاشت بسیاری از آن گیاهان استفاده می شود این گلخانه مینیاتوری رطوبت لازم برای گیاهانی که برای حفظ طراوت احتیاج به رطوبت بالا دارند به خوبی تامین می کنند

تراریوم گیاهان آپارتمانی 50,000

تراریوم محفظه شیشه ای ست که برای کاشت بسیاری از آن گیاهان استفاده می شود و برای نگه داری گیاهان آپارتمانی گزینه مناسبی است .