بذر صیفی جات

بذر انواع صیفی جات بهاره، پاییزه

فلفل دلمه سبز 3,000

زمان کاشت فلفل دلمه : بهار، زمان برداشت فلفل دلمه : 75 - 60 روز پس از انتقال نشأ، عمق کاشت فلفل دلمه : 1 - 0/5 سانتیمتر

فلفل کبابی دیماز 3,000

عمق کاشت : 1 - 0/5 سانتیمتر، روش کاشت : جوی و پشته

بادمجان دلمه 3,000

روش کاشت بادمجان دلمه: جوی و پشته، فاصله کاشت بین بوته بادمجان : 30 - 20 سانتیمتر

بادمجان قلمی 3,000

عمق کاشت بذر بادمجان قلمی : 1 - 0/5 سانتیمتر، روش کاشت بادمجان قلمی: جوی و پشته

کدو سبز 3,000

زمان برداشت کدو سبز : 60 - 45 روز پس از کاشت، عمق کاشت کدو سبز: 3 - 2 سانتیمتر

کاهو 3,000

زمان کاشت کاهو: در مناطق معتدل : بهار (خرداد ماه)، در مناطق گرمسیر : پاییز (اواسط شهریور ماه)

تیل مگسی 3,000

زمان برداشت تیل مگسی : 90 روز پس از کشت، شکل میوه : کروی شکل

طالبی سمسوری 3,000

برداشت : 90 روز پس از کاشت، میوه : بافت داخلی سبز روشن، بافت خارجی سبز کمرنگ با خطوط تیره و عمودی، عمق کاشت : 3 - 2 سانتیمتر

خربزه آناناسی 3,000

برداشت : 90 - 70 روز پس از کاشت، میوه : شیرین، معطر، بیضی شکل و بافت داخلی به رنگ نارنجی

خربزه خاتونی یا خربزه مشهد 2,000

برداشت : 120 - 90 روز بعد از کاشت، میوه : شیرین و دوکی شکل

فلفل زینتی 2,000

طول دوره رشد : 75 روز پس از انتقال نشأ، میوه : مخروطی شکل و کوچک، به رنگ های زرد، قرمز و نارنجی و طعم بسیار تند، عمق کاشت : 1 - 0/5 سانتیمتر

فلفل گلی 3,000

برداشت : 75 روز پس از انتقال نشأ، عمق کاشت : 1 - 0/5 سانتیمتر

تخم آفتابگردان 3,000

زمان کاشت : بهار (اواسط فروردین تا اواخر اردیبهشت) زمان برداشت : 150 - 90 روز پس از کاشت

هندوانه کریمسون سوئیت 3,000

عمق کاشت : 3 - 2 سانتیمتر، فاصله بین بوته : 60 - 40 سانتیمتر

هویج 3,000

عمق کاشت : 0.5-1.5 سانتیمتر، فاصله بین گیاه : 5 - 3 سانتیمتر

نخود فرنگی 3,000

برداشت : زمانی که رنگ غلاف ها سبز روشن، عمق کاشت : 5 - 3 سانتیمتر

لوبیا سبز 3,000

برداشت : 60 روز پس از کاشت، عمق کاشت : 5 - 2 سانتیمتر

شلغم ارغوانی 3,000

برداشت 90 روز پس از کاشت، عمق کاشت : 1/5 - 1 سانتیمتر

خیار بوته ای 3,000

برداشت : 55 - 50 روز پس از کاشت، عمق کاشت : 3 - 2 سانتیمتر

چغندر لبویی 3,000

برداشت : 110-90 روز پس از انتقال نشا، عمق کاشت : 2-3 سانتیمتر

بامیه 3,000

کاشت بامیه : بهاره، برداشت : 60 - 55 روز، عمق کاشت : 3 - 2 سانتیمتر

کلم پیچ قرمز 3,000

کاشت کلم پیچ قرمز : بعد از سرمای بهاره (کاشت مستقیم)، برداشت : 65 روز پس از انتقال نشا، عمق کاشت : 1/5 - 0/5 سانتیمتر

کلم پیچ سفید 3,000

زمان کاشت کلم پیچ سفید: بعد از سرمای بهاره (کاشت مستقیم)، برداشت : 60 - 55 روز پس از انتقال نشا، عمق کاشت : 1/5 - 0/5 سانتیمتر

کلم بروکلی 3,000

زمان کاشت کلم بروکلی : پاییزه، برداشت : 73 روز پس از انتقال نشا، عمق کاشت : 1/5 - 0/5 سانتیمتر

کدو حلوایی 3,000

زمان کاشت کدو حلوایی : بعد از سرمای بهاره، برداشت : 60 - 110 روز، عمق کاشت : 5 - 3 سانتیمتر

کدو تنبل 3,000

زمان کاشت کدو تنبل: بعد از سرمای بهاره، برداشت : مرداد تا شهریور ماه، عمق کاشت : 5 - 3 سانتیمتر

هندوانه چارلستون 3,000

زمان کاشت هندوانه چارلستون گری : بهاره، برداشت : 90 روز پس از کاشت، عمق کاشت : 3 - 2 سانتیمتر

لوبیا سبز طلایی 3,000

زمان کاشت لوبیا سبز طلایی: بعد از سرمای بهاره، برداشت : 55 روزه، عمق کاشت : 3 - 2 سانتیمتر

لوبیا بنفش 3,000

زمان کاشت لوبیا سبز بنفش : بعد از سرمای بهاره، برداشت : 60 روزه، عمق کاشت : 3 - 2 سانتیمتر

گوجه فرنگی گیلاسی قرمز 3,000

زمان کاشت گوجه فرنگی گیلاسی قرمز : بهار، برداشت : 60 روز،عمق کاشت : 1 - 0/5 سانتیمتر

گوجه فرنگی گیلاسی زرد 3,000

زمان کاشت گوجه فرنگی گیلاسی زرد : بهاره، برداشت : 60 روز، عمق کاشت : 1 - 0/5 سانتیمتر

گوجه فرنگی سوپر چف 3,000

زمان کاشت گوجه فرنگی سوپرچف : بهار،برداشت : 90-110 روز، عمق کاشت : 1 سانتیمتر

گوجه فرنگی سوپر استار 3,000

زمان کاشت گوجه فرنگی سوپر استار : بهار،برداشت : 80 روز، عمق کاشت : 1 سانتیمتر

گل کلم 3,000

زمان کاشت گل کلم: اواسط تا اواخر بهار (خزانه)،برداشت : 120 روز پس از انتقال نشا،عمق کاشت : 1/5 - 0/5 سانتیمتر

فلفل قلمی تند 2,000

زمان کاشت فلفل قلمی تند: بهاره، برداشت : 80 - 75 روز،عمق کاشت : 1 - 0/5 سانتیمتر

ذرت شیرین 3,500

زمان کاشت ذرت شیرین : اواسط بهار،عمق کاشت : 5 - 3 سانتیمتر،برداشت : 70 - 110 روز

خیار خاردار 3,500

کاشت خیارخاردار : مناسب گلخانه، برداشت : 45 - 25 روز نسبت به شرایط اقلیمی، عمق کاشت : 3 - 2 سانتیمتر

خیار چمبر 2,500

زمان کاشت خیار چمبر : بهاره - پاییزه،برداشت : 80 - 70 روز، عمق کاشت : 3 - 2 سانتیمتر

باقلا 2,500

زمان کاشت باقلا : بهار - پاییز،برداشت : 150 - 120 روز،عمق کاشت : 8 - 5 سانتیمتر

بادمجان سفید 3,500

زمان کاشت بادمجان سفید : مناسب گلخانه و فضای باز (بهار)،برداشت : 70 - 40 روز نسبت به شرایط اقلیمی، عمق کاشت : 1 - 0/5 سانتیمتر

بادمجان چیتی 3,500

زمان کاشت بادمجان چیتی : مناسب گلخانه و فضای باز (بهار)،برداشت : 70 - 40 روز نسبت به شرایط اقلیمی، عمق کاشت : 1 - 0/5 سانتیمتر

پیاز طلایی 3,000

زمان کاشت پیاز طلایی: بهار - پاییز، برداشت : 180 روز، عمق کاشت : 1 - 0/5 سانتیمتر

پیلز قرمز 3,000

زمان کاشت پیاز قرمز : بهار- پاییز، برداشت : 180 - 150 روز، عمق کاشت : 1 - 0/5 سانتیمتر