تجهیزات باغبانی

دستکش کار، قیچی باغبانی، آبپاش و ..

آبپاش

آبپاش پلاستیکی