موقعیت های شغلی

ما در کسب و کار به دنبال بهترین ها هستیم و فرصت های جالب توجه برای پیشرفت و توسعه ارائه می دهیم.

گاردن سنتر ویس مهر به منظور تامین و تکمیل نیروی انسانی مورد نیاز خود از علاقه مندان واجد شرایط دعوت به همکاری می نماید. ما به توانمند سازی و کارآفرینی معتقد هستیم. رویکرد ما بر پایه توسعه، بهبود مستمر و ارزش آفرینی استوار است . هر یک از کارکنان گاردن سنتر ویس مهر، نقش خاص خود را در اصول کاری و توسعه راهبرد شرکت ایفا می کنند. ما در کسب و کار به دنبال بهترین ها هستیم و فرصت های جالب توجه برای پیشرفت و توسعه ارائه می دهیم. شما هم اگر دارای مهارت های کافی برای پیوستن به گاردن سنتر ویس مهر هستید، لطفا از لینک های زیر برای ارسال درخواست همکاری با ما، استفاده کنید.